Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

De HoNOS en de MATE: een onderzoek naar de samenhang tussen twee beoordelingsinstrumenten om problematiek van patiënten te meten

By D. Curev and A.D. Ketelaar

Abstract

In dit onderzoek zijn twee instrumenten onderzocht. Ten eerste de HoNOS, een instrument dat veel gebruikt wordt binnen de geestelijke gezondheidszorg en waar veel onderzoek naar is verricht. Ten tweede de MATE, een recent ontwikkeld instrument waar nog weinig onderzoek naar is verricht. Beide instrumenten trachten de problematiek van de patiënt in kaart te brengen. De HoNOS dient daarnaast om de verandering van de problematiek van de patiënt te monitoren. De MATE voegt daar triage aan toe. Beide instrumenten vertonen overeenkomsten en verschillen met betrekking tot doel, doelgroep en functie. Doelstelling van dit onderzoek is om beide instrumenten met elkaar te vergelijken. Meer specifiek wordt de samenhang tussen de subschalen van de HoNOS en een selectie van subschalen uit de MATE (de MATE-IKZ, de DASS en MAP-HSS) statistisch getoetst. Aan het onderzoek deden 47 patiënten mee, geworven bij twee zorgcentra voor daklozen harddrugsverslaafden. De samenhang werd berekend aan de hand van Spearman rang correlatie coëfficiënt. Uit de resultaten blijkt dat drie van de vier gestelde hypothesen significant bevonden zijn. Er bestaat een significante samenhang tussen subschaal 1; gedragsproblemen uit de HoNOS en de DASS uit de MATE. De samenhang tussen subschaal 3; symptomatologie uit de HoNOS en de DASS uit de MATE wordt tevens significant bevonden. Tenslotte blijkt dat subschaal 4; Sociale problemen uit de HoNOS significant correleert met de MATE-IKZ. Subschaal 2; Beperkingen uit de HoNOS blijkt niet te correleren met de MAP-HSS uit de MATE. Op basis van de resultaten en wetenschappelijke literatuur, bestaat de verwachting dat de MATE het meest geschikt lijkt aan het begin van het hulpverleningsproces. De HoNOS lijkt uitermate geschikt om veranderingen in de toestand van een patiënt te monitoren

Topics: Sociale Wetenschappen, Harddrugs, meetinstrumenten
Year: 2009
OAI identifier: oai:dspace.library.uu.nl:1874/33580
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://dspace.library.uu.nl:80... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.