Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Ongeluckige voyagie, van't schip Batavia, na Oost-Indien: uyt-gevaren onder de E. François Pelsaert, gebleven op de Abriohos van Frederick Houtman, op de hooghte van 28. en een half graden, by zuyden de Lini Equinoctiael : vervattende 't verongelucken des schips , en de grouwelijcke moorderyen onder 't scheeps-volck, op 't eylandt Bataviaes Kerckhoff; nevens de straffe der handtdadigers in de jaren 1628 en 1629 : hierachter is by-gevoeght eenige discourssen der Oost-Indische zee-vaert, als mede de gantsche gelegenheyt der koopmanschappen die men in Indien doet

By Francisco Pelsaert
Topics: Diversen, Miscellaneous
Publisher: Vries, Lucas Simonsz de
Year: 1649
OAI identifier: oai:dspace.library.uu.nl:1874/33560
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://dspace.library.uu.nl:80... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.