Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Herstelconstructies in MSN-gesprekken en mondelinge conversaties

By Bas Lieuwma

Abstract

Dit onderzoek is conversatieanalytisch opgesteld en beschrijft verschillen en overeenkomsten in herstelwerk tussen een digitaal genre (MSN) en een mondeling genre (face-to-facegesprekken). De uitkomsten van het onderzoek kunnen worden aangewend, om de plaats van digitale communicatie beter te bepalen als hybride vorm op het taalcontinuüm, tussen de polen mondelinge en schriftelijke communicatie. In twee aangelegde corpora, een met MSN-gesprekken en een met face-to-facegesprekken, is gekeken welke herstelconstructies (zoals opgesteld door Mazeland, 2003) voorkomen. De resultaten zijn gekoppeld aan literatuur (de beleefdheidstheorie van Brown en Levinson, 1987 en de preferentieorganisatie van Schegloff, Jefferson en Sacks, 1977). De resultaten van het onderzoek leiden tot de conclusie dat er zowel verschillen als overeenkomsten tussen MSN-gesprekken en face-to-facegesprekken zijn in herstelwerk. Dit duidt er op dat digitale communicatie inderdaad een zelfstandige (tussen)vorm is op het taalcontinuüm

Topics: Letteren, herstelwerk, beleefdheid, conversatieanalyse, preferentie, synchronie/diachronie, syntopie/diatopie, digitale communicatie, netspeak, e-style, tussenvorm
Year: 2009
OAI identifier: oai:dspace.library.uu.nl:1874/33480
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://dspace.library.uu.nl:80... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.