Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

El holandés no existe?! Een onderzoek naar beeldvorming over Nederland en Nederlanders in Argentijnse dagbladen vóór en na het huwelijk tussen Willem-Alexander en Máxima Zorreguieta

By Irma van den Berg

Abstract

Dit onderzoek is een vervolgonderzoek op het onderzoek van Langelaar (2008) en El Farissi (2008) naar beeldvorming over Nederland en Nederlanders in binnen- en buitenlandse dagbladen. Deze Masterscriptie heeft als doelstelling de beeldvorming over Nederland en Nederlanders in Argentijnse dagbladen in kaart te brengen. Daarbij zijn de kernwoorden Holanda, Holandeses, Holandés, Holandesa, Holandesas, Países Bajos en Amsterdam als startpunt genomen. Vervolgens is gekeken naar een eventueel verschil in beeldvorming over Nederland en Nederlanders in de periode vóór het huwelijk tussen Willem-Alexander en Máxima Zorreguieta en de periode na deze huwelijksvoltrekking. Voor het onderzoek is gebruikgemaakt van een onderzoekscorpus dat bestaat uit krantenartikelen uit de periode oktober/november 1997 en de periode oktober/november 2007. De artikelen komen uit twee Argentijnse landelijke dagbladen, te weten: La Nación en Clarín. Aan de hand van de functionele pragmatische benadering bij de analyse van kennisstructuren (Ehlich en Rehbein, 1993) is de beeldvorming uiteindelijk onderzocht.\ud \ud Voor het analyseren van de artikelen is een analysemodel samengesteld dat deels is overgenomen uit het onderzoek van El Farissi (2008). Het analysemodel bestaat uit een aantal categorieën, die in haar onderzoek van belang worden geacht om de kennisstructuren te kunnen identificeren. In dit analysemodel zijn deze aangevuld met vragen met betrekking tot de (Spaanse) grammatica, pragmatische kwantificatie, teksthandeling, het journalistieke genre van het artikel en het tekstpatroon om zo onderscheid te maken in de oppervlakte- en dieptestructuur van de teksten waarin de beeldvorming tot uitdrukking wordt gebracht.\ud \ud Uit dit onderzoek zijn een aantal eigenschapswoorden naar voren gekomen die gekoppeld zijn aan de onderzochte kernwoorden. Deze eigenschapswoorden vatten de beeldvorming in de kern samen. Deze eigenschapswoorden zijn vervolgens in zes categorieën kennisstructuren ingedeeld. De categorisering heeft de volgende kennisstructuren voortgebracht: MONÁRQUICA, TOLERANCIA, SÍMBOLOS NACIONALES, ARTÍSTICA, ESPÍRITU COMERCIAL en COMBATIVA. Bij een vergelijking van de beeldvorming vóór en na het huwelijk tussen Willem-Alexander en Máxima is naar voren gekomen dat er wel degelijk sprake is van een verschil. Het betreft hier een verschil in gebruik van kennisstructuren. Vóór het huwelijk wordt in de onderzochte artikelen het meest gebruikgemaakt van de kennisstructuren MONÁRQUICA en ESPÍRITU COMERCIAL en na het huwelijk komen de kennisstructuren SÍMBOLOS NACIONALES en COMBATIVA het meest voor. Tevens is in dit onderzoek een significant verband gevonden tussen het hoofdthema van het artikel en het gebruik van kennisstructuren. Zo blijkt dat wanneer Máxima Zorreguieta het hoofdthema van het artikel vormt, het meest gebruik wordt gemaakt van de kennisstructuren MONÁRQUICA en COMBATIVA. Wanneer Máxima niet het hoofdthema van het artikel is, scoren de kennisstructuren SÍMBOLOS NACIONALES en ESPÍRITU COMERCIAL het hoogst

Topics: Letteren, beeldvorming, kennisstructuren
Year: 2009
OAI identifier: oai:dspace.library.uu.nl:1874/33387
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://dspace.library.uu.nl:80... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.