Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Competenties voor managers van klinische paden-een verkennend onderzoek

By J.P. Geelhoed

Abstract

Competenties voor managers van klinische paden-Een verkennend onderzoek\ud \ud Samenvatting\ud Doel: Het doel van dit onderzoek is het inventariseren van competenties voor de direct leidinggevende ten aanzien van het managen van klinische paden. De direct leidinggevende functioneert op het niveau van het operationeel management en de managementstijl ‘taakgericht leider/ producent’ in het Schouten & Nelissen CompetentieModel (SNCM).\ud Methode: De onderzoeker heeft een meetinstrument ontwikkeld voor het Delphi-onderzoek op basis van de resultaten van de literatuurstudie. Competenties waarover volledige consensus is bereikt, zijn voorgelegd aan de focusgroep in de tweede fase. Deze vindt plaats met direct leidinggevenden uit ziekenhuizen van het Netwerk Klinische Paden.\ud Resultaten: Het Delphi-panel heeft bestaan uit vijf panelleden en is in drie rondes uitgevoerd. Na de derde ronde is over 30 competenties volledige consensus bereikt. Aan de focusgroep hebben drie participanten deelgenomen en het heeft tien kerncompetenties opgeleverd. Deze komen voor binnen het niveau van het operationeel management en de managementstijl van de direct leidinggevende in het SNCM.\ud Discussie: Het aantal experts van het Delphi-onderzoek en participanten van de focusgroep is beperkt, wat van invloed geweest kan zijn op de uitkomst. In de literatuur is nauwelijks iets bekend over competenties bij het managen van klinische paden door de direct leidinggevende. Hierdoor zijn de uitkomsten van dit onderzoek nauwelijks te vergelijken met uitkomsten uit eerder onderzoek. \ud Conclusie: Het onderzoek heeft tien competenties opgeleverd voor de direct leidinggevende bij het coördineren van meerdere klinische paden. Op basis van de kerncompetenties kan het competentieprofiel van de direct leidinggevende die met klinische paden werken aangescherpt of aangevuld worden. Tevens is het zinvol om onderzoek te doen naar de competenties van de coördinator klinische paden binnen het ziekenhuis

Topics: Geneeskunde, klinisch pad, competenties, direct leidinggevende, management, coördinatie, clinical pathway, competencies, direct manager, management, coordination
Year: 2009
OAI identifier: oai:dspace.library.uu.nl:1874/32238
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://dspace.library.uu.nl:80... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.