Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

De Nederlandsche stalmeester, of kort dog grondig onderwys van al hetgeene betrekking heeft tot het kennen, toomen, zadelen, beslaan en onderhouden der paerden; als mede tot de ryd-konst : of manier, hoe de paerden gedresseerd en tot allerlei gebruik afgerigt moeten worden : met bygevoegde aanmerkingen over het paerd-ryden der dames; het wedloopen der Engelschen, en de harddravery der Nederlanders; zoo ook tot de ziektens en gebreken der paerden, en hoe dezelven te helpen en te geneezen zyn ; en ... eene bondige verhandeling over het fokken en aanqueeken van paerden ...

By L. W. F. von Oebschelwitz
Topics: Diergeneeskunde, Diergeneeskunde, Veterinary Medicine, horse, Diergeneeskunde. Paard
Publisher: Cleef, Pieter van
Year: 1763
OAI identifier: oai:dspace.library.uu.nl:1874/31746
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://dspace.library.uu.nl:80... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.