Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Onderzoek naar de relaties tussen humor en burnout

By L.R. van Wersch

Abstract

In deze thesis is onderzocht in hoeverre er sprake is van verbanden tussen humor en burnout. In totaal deden 74 participanten mee aan dit onderzoek, 42 hiervan zijn mensen met een burnout, geworven via www.burnin.nl, deze vormen gezamenlijk de burnoutgroep. Van de 74 participanten vormen 28 de gezonde groep. De 4 overige deelnemers vielen net buiten de gezonde groep maar zijn wel meegenomen in de overall correlatieonderzoeken tussen humor en burnout. Data zijn verzameld aan de hand van de ‘Utrechtse Burnout Schaal’, de ‘Humor Check List’, de ‘Humor Styles Questionnaire’, de ‘Coping Humor Scale’, en de ‘General Health Questionnaire’, daarnaast zijn demografische gegevens verzameld. Uit de resultaten blijkt dat de burnoutgroep lager scoort dan de gezonde groep op verbindende humor, zelfbevestigende humor, positieve humorreproductie, en humoristische coping volgens de CHS. Positieve correlaties zijn gevonden tussen de burnoutdimensie competentie en verbindende humor, zelfbevestigende humor en positieve humorreproductie. Tussen emotionele uitputting en verbindende humor, positieve humorproductie, en positieve humorreproductie zijn negatieve relaties gevonden. Tussen distantie en verbindende humor is een negatieve relatie gevonden, tussen distantie en zelfdestructieve humor is een positieve relatie gevonden. Uit de multipele regressieanalyses komen er voor de drie burnoutdimensies verschillende humorvariabelen als goede voorspellers naar voren. Positieve en negatieve vormen van humor lijken een belangrijke rol te spelen bij het al dan niet opgebrand raken. De resultaten suggereren dat er sprake is van betekenisvolle relaties tussen humor en burnout

Topics: Sociale Wetenschappen, burnout, humor, humorstijlen, humoristische coping, positieve humor, negatieve humor, gezondheid, opgebrand, stress, emotionele uitputting, competentie, distantie, positieve psychologie.
Year: 2008
OAI identifier: oai:dspace.library.uu.nl:1874/31334
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://dspace.library.uu.nl:80... (external link)
  • www.burnin.nl, (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.