Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Bedrijfsadvisering in de praktijk

By Carlijn Gommans

Abstract

Bedrijfsadvisering op melkveebedrijven vormt tegenwoordig een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden van de rundveedierenarts. De invulling en vormgeving van de advisering dragen bij aan het economische rendement. Voor het vergroten van het rendement zal allereerst een beeld verkregen moeten worden van deze invulling en vormgeving. In deze studie is door middel van interviews op 13 dierenartsenpraktijken getracht inzicht te krijgen in de huidige invulling van bedrijfsadvisering. Uit deze interviews blijkt dat de rol van bedrijfsadvisering in de dierenartsenpraktijk de afgelopen jaren zeker toegenomen is. Er blijkt veel variatie te bestaan in de invulling van bedrijfsadvisering en er blijkt nog veel ruimte voor verbetering te bestaan. De belangrijkste aandachtsvelden zijn kennisvergaring en kennisoverdracht, structuur van de bedrijfsadvisering en marketing van het product bedrijfsadvisering

Topics: Diergeneeskunde, bedrijfsadvisering, melkveebedrijven, dierenartsenpraktijken, vormgeving
Year: 2008
OAI identifier: oai:dspace.library.uu.nl:1874/32500
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://dspace.library.uu.nl:80... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.