Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Zinvolle zorg? Het Zingevingsmodel nader bekeken. Een kwalitatief onderzoek naar de invulling van een behoeftegestuurd zorgmodel op psychogeriatrische afdelingen in het verpleeghuis

By E. de Craen

Abstract

Doel: Het inzichtelijk maken welke invulling gegeven wordt aan de centrale concepten van een behoeftegestuurd zorgmodel (Zingevingsmodel) door zorgverleners werkzaam binnen de psycho-geriatrie. Methode: Er heeft een kwalitatief survey plaatsgevonden op twee psychogeriatrische afdelingen in een verpleeghuis. Gegevens zijn verzameld door middel van 12 semi-gestructureerde interviews bij verpleegkundigen en verzorgenden. De data-analyse is gedaan met de Grounded Theory benadering. Resultaten: Medewerkers geven aan zich prettig te voelen bij het belevingsgericht werken, omdat zij veel meer rust en het loslaten van allerlei regels ervaren. Daarnaast wordt veel op intuïtie gewerkt, maar deze acties kunnen niet onder woorden gebracht worden en daardoor niet aan collega’s worden overgedragen. Medewerkers herkennen de centrale concepten (zorgrelatie, professionaliteit, contact, communicatie en creativiteit) behorende bij de maieutische methodiek niet altijd. Discussie: Medewerkers herkennen de centrale concepten van het behoeftegestuurde zorgmodel niet als zodanig, maar de beschrijvingen die zij geven van het werken volgens het zorgmodel komen in grote lijnen overeen met de centrale concepten. Ook nieuwe concepten zijn naar voren gekomen. Verder geven zij aan zich prettig te voelen bij het belevingsgericht werken, omdat zij veel meer rust en het loslaten van allerlei regels ervaren. Echter niet alle problemen in de zorgverlening kunnen met dit zorgmodel worden opgelost. Conclusie: Op grond van de uitkomsten van het onderzoek kunnen de centrale concepten van het behoeftegestuurde zorgmodel bevestigd en aangevuld worden met ervaringen uit de praktijk. Niet alle problemen in de zorgverlening worden met het werken volgens de maieutische methodiek opgelost. Het dient daarom aanbeveling om vervolgonderzoek te doen naar onder andere schriftelijke communicatie en intuïtie

Topics: Geneeskunde, kwalitatieve survey, Zingevingsmodel, belevingsgerichte zorg, psychogeriatrie, verpleegkundigen, qualitative survey, need-based model, maieutic method, psycho-geriatric care, nurses
Year: 2008
OAI identifier: oai:dspace.library.uu.nl:1874/31200
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://dspace.library.uu.nl:80... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.