Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Zorgbehoefte als mogelijke voorspeller van kwaliteit van leven bij schizofrenie en aanverwante psychotische stoornissen

By Marleen Snel

Abstract

Inleiding: Onvervulde zorgbehoeften kunnen een grote invloed hebben op de ervaren kwaliteit van leven. In dit onderzoek wordt nagegaan in hoeverre onvervulde zorgbehoefte invloed heeft op de kwaliteit van leven van cliënten met schizofrenie of aanverwante psychotische stoornissen, zowel in het algemeen als op de specifieke gebieden wonen, dagbesteding, psychische gezondheid en sociale relaties. \ud Methode: In totaal namen 44 cliënten (52% man, 48% vrouw) deel aan het onderzoek. Zorgbehoefte is gemeten met de Camberwell Assesment of Need (CANSAS) en kwaliteit van leven is gemeten met de Manchester Short Assessment of Quality of Life (MANSA).\ud Resultaten: Uit de correlatieanalyse blijkt dat hoe groter de algemene onvervulde zorgbehoefte, hoe lager de algemene ervaren kwaliteit van leven is. De multipele regressieanalyse toont aan dat de algemene kwaliteit van leven het beste werd voorspeld door de onvervulde zorgbehoefte op het gebied dagbesteding, maar niet door de onvervulde zorgbehoefte op de drie overige gebieden. Tenslotte bleek dat cliënten met een onvervulde zorgbehoefte op het gebied van sociale relaties een significant lagere kwaliteit van leven op dit gebied rapporteerden dan de cliënten met geen of een vervulde zorgbehoefte op dit gebied. Dit gold niet voor de drie overige gebieden.\ud Conclusie: Onvervulde zorgbehoefte lijkt van invloed te zijn op de kwaliteit van leven van mensen met schizofrenie of aanverwante psychotische stoornissen, met name een onvervulde zorgbehoefte op het gebied van dagbesteding en sociale relaties. Nagegaan moet worden hoe deze mensen een zinvolle en sociale dagbesteding kunnen hebben en of dit de kwaliteit van leven positief zal beïnvloeden

Topics: Sociale Wetenschappen
Year: 2008
OAI identifier: oai:dspace.library.uu.nl:1874/31130
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://dspace.library.uu.nl:80... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.