Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Opvoedingsondersteuning en Gezond Gewicht

By Marieke van Dijk

Abstract

De GG&GD Utrecht werkt met het communitygerichte programma Gezond Gewicht aan de preventie van overgewicht. Om de preventie zo vroeg mogelijk in te zetten richt dit programma zich vooral op kinderen. Opvoedingsondersteuners kunnen een rol spelen bij het stimuleren van ouders tot een gezonder voedings- en beweegpatroon bij hun kinderen. Dit onderzoek richt zich op de manier waarop opvoedingsondersteuners in Utrecht werken aan het thema gezonde voeding en bewegen. Ook werd onderzocht welke knelpunten en behoeftes opvoedingsondersteuners hierbij hebben. Door middel van een vragenlijst zijn 52 opvoedingsondersteuners ondervraagd en is bij 13 van hen een interview afgenomen. Het doel was om aanbevelingen te doen aan de GG&GD voor een gericht ondersteuningsaanbod voor opvoedingsondersteuners. Uit de resultaten bleek dat zij bij ouders vooral werkten aan de bewustwording van het belang van gezonde voeding en bewegen. Knelpunten lagen hoofdzakelijk bij het vergroten van de empowerment bij ouders, vooral in allochtone gezinnen. Ook bleek de samenwerking met andere instanties op dit gebied opvallend laag. Aanbevolen wordt om de rol van opvoedingsondersteuners bij bewustmaking van ouders te versterken, de kennis van doorverwijsmogelijkheden te vergroten en opvoedingsondersteuners meer te betrekken bij het programma Gezond Gewicht

Topics: Sociale Wetenschappen, Preventie van overgewicht, communitybenadering, opvoedingsondersteuning
Year: 2008
OAI identifier: oai:dspace.library.uu.nl:1874/31061
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://dspace.library.uu.nl:80... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.