Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Sociaal Kapitaal als Hulpbron voor Allochtone vrouwen

By D.S. Uzun

Abstract

In dit onderzoek is geprobeerd de politieke participatie van allochtone vrouwen in de provincie Utrecht te verklaren door te focussen op hun sociale netwerk. Sociaal netwerk blijkt voor etnische groepen een significante verklaringsfactor te zijn voor de politieke participatie op groepsniveau. Hoe hechter een gemeenschap (in organisatorische zin), hoe meer er sprake is van politieke participatie. De effecten van de groepskapitaal op individuele leden maken dat zij ook vaker participeren in de (lokale) politiek als bijvoorbeeld raadsleden. We zien bij de onderzochte vrouwen dat de meesten van hen actief zijn bij één of meerdere etnische organisaties of vrijwilligersorganisaties zoals bij de Kerk. Hun banen én hun contacten met veel (migranten)organisaties leveren hen een diverse netwerk op. Hierdoor genieten ze veel bekendheid in de stad. Van belang is ook hun netwerk met sterke banden, veel vrouwen geven aan dat de steun van hun familie en hun partner cruciaal is in het uitoefenen van hun politieke functie. Politieke partijen hebben verschillende manier om nieuwe kandidaten te werven. Het zoeken in het ledenbestand is daar één van. Veel van de politieke actieve vrouwen geven aan pas lid te zijn geworden nadat ze, ofwel gevraagd zijn om deel te nemen aan de verkiezingen, of zelf besloten de politiek in te gaan. Politieke partijen geven aan meer allochtone leden te willen hebben. Er is weinig sprake van doorstroming uit migrantenorganisaties, terwijl dit een plek kan zijn waar veel potentiële kandidaten zitten

Topics: Sociale Wetenschappen, Politieke participatie, allochtone vrouwen, Utrecht
Year: 2008
OAI identifier: oai:dspace.library.uu.nl:1874/30992
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://dspace.library.uu.nl:80... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.