Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Voortijdig schoolverlaten in beeld: RMC subregio Almelo

By L. Slots

Abstract

Deze studie heeft als doel de risicofactoren van voortijdige schoolverlaters te achterhalen. Dit onderzoek richt zich ten eerste op de vraag wat de belangrijkste risicofactoren zijn voor voortijdige uitval uit het onderwijs. Daarnaast richt dit onderzoek zich ook op een mogelijke tweedeling in de groep voortijdige schoolverlaters in jongeren die uitvallen, omdat ze liever aan het werk gaan en jongeren die door een verscheidenheid aan problemen besluiten voortijdig te stoppen (Eimers, 2006). De jongeren die zijn gestopt, omdat ze liever werken, zijn in dit onderzoek ‘opstappers’ genoemd. Deze jongeren zijn vergeleken met de overige groep jongeren, die niet vanwege werk zijn uitgevallen. Deze categorie is als de groep ‘niet opstappers’ gecategoriseerd. Wanneer er een beter beeld gevormd kan worden van de doelgroep, kunnen er ook beter passende trajecten volgen voor de doelgroep om ze weer terug te leiden naar het onderwijs of te helpen bij het vinden van een passende baan. Bij een steekproef van 203 jongeren zijn enquêtes afgenomen waarin zowel houding t.a.v. school, gezinskenmerken, persoonsgebonden kenmerken en betaald werk aan bod zijn gekomen. Uit de analyse blijkt dat er verschillende significante risicofactoren naar voren komen, maar dat persoonsgebonden kenmerken het meest kritisch zijn. In de tweede analyse wordt duidelijk dat de voortijdige schoolverlaters in twee groepen te verdelen zijn, namelijk in de groep ‘opstappers’ en in een groep ‘niet opstappers’. Een belangrijk verschil tussen deze twee groepen blijkt vooral uit de resultaten van de gezinskenmerken en persoonsgebonden kenmerken. De groep ‘opstappers’ laat zoals verwacht veel minder problemen zien dan de groep ‘niet opstappers’

Topics: Sociale Wetenschappen
Year: 2008
OAI identifier: oai:dspace.library.uu.nl:1874/30981
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://dspace.library.uu.nl:80... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.