Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Alcoholgebruik en seksueel risicogedrag bij Nederlandse adolescenten

By M.J. Bouthoorn

Abstract

Doel: Het doel van dit onderzoek is te bekijken of de mate van zelfcontrole, de leeftijd en het geslacht van jongeren invloed hebben op de relatie tussen hun alcoholgebruik en seksueel (risico)gedrag. Verwacht wordt dat deze relatie sterker is bij jongeren met een lage zelfcontrole, dan bij jongeren met een normale zelfcontrole. Methode: Er is gebruik gemaakt van data van 5402 jongeren in de leeftijd van 12 tot en met 16 jaar afkomstig uit het HBSC-onderzoek van 2005. Er werd gekeken naar het aantal dagen per week dat zij alcohol dronken en hoe vaak zij aan binge drinking doen. Daarnaast werd er bekeken of zij ooit seksuele gemeenschap hebben gehad en of degenen die seksuele ervaring hebben, dat veilig hebben gedaan. Voor het meten van zelfcontrole werd gebruik gemaakt van de Strenghts and Difficulties Questionnaire. Resultaten: Jongeren die ervaring hebben met seksueel gedrag blijken meer alcohol te drinken dan jongeren die niet aan seks doen. Daarnaast gaat seksuele gemeenschap bij jonge adolescenten gepaard met een hoger risico op alcoholgebruik dan bij oudere adolescenten. Tevens is er bij jongeren met een lage zelfcontrole een sterkere relatie tussen binge drinking en het hebben van seksuele gemeenschap dan jongeren met een normale zelfcontrole. Tenslotte bleek de invloed van zelfcontrole op de relatie tussen het hebben van seksuele gemeenschap en het aantal dagen per week dat men alcohol drinkt te verschillen per geslacht. Bij jongens met een lage zelfcontrole is deze relatie sterker dan bij jongens met een normale zelfcontrole, terwijl deze relatie sterker is bij meisjes met een normale zelfcontrole dan bij meisjes met een lage zelfcontrole. Conclusie: Hoewel de mate van zelfcontrole invloed heeft op de relatie tussen het alcoholgebruik en seksueel risicogedrag, is deze invloed minder groot dan vooraf werd verwacht. Toch blijkt dat het hebben van een lage zelfcontrole een risicofactor is voor met name een hoog alcoholgebruik. Het verbeteren van de ontwikkeling van zelfcontrole kan een goede methode zijn om risicogedrag bij adolescenten tegen te gaan. Bij preventiemethodes moet de nadruk op de sociale omgeving van een kind liggen, waardoor de zelfcontrole, in hoeverre dat mogelijk is, zich optimaal kan ontwikkelen

Topics: Sociale Wetenschappen, Alcohol, seksueel risicogedrag, zelfcontrole, adolescenten
Year: 2008
OAI identifier: oai:dspace.library.uu.nl:1874/30978
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://dspace.library.uu.nl:80... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.