Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

The only way is up; De invloed van zelf regulerende focus en sociale steun op succes van de verandering en Burnout

By E. Timmermans

Abstract

Het invoeren van een verandering heeft veel gevolgen voor een organisatie, waardoor het belangrijk is dat de menselijke kant niet vergeten wordt. Dit onderzoek vestigt de aandacht op de zelfregulerende focus van een persoon, daar deze bepalend is voor de manier waarop hij met veranderingen omgaat. In dit onderzoek is gekeken naar de relatie tussen de zelf regulerende focus van de medewerkers en supervisors en sociale steun aan de ene kant en het succes van de verandering en Burnout aan de andere kant. Aan het onderzoek hebben 189 respondenten deelgenomen. Uit het onderzoek blijkt dat de promotiefocus van zowel de medewerker als de supervisor van invloed is op het doorvoeren van de verandering. Daarnaast blijkt dat het ontvangen van sociale steun van grote invloed is op de mate van Burnout. De promotiefocus van de supervisor vormt een moderator in de relatie tussen de promotiefocus van de medewerker en distantie. De promotiefocus van zowel de medewerker als de supervisor blijkt dus van groot belang voor het succes van de verandering en het welbevinden van de docenten

Topics: Sociale Wetenschappen, Zelf regulerende focus, promotiefocus, preventiefocus, sociale steun, burnout, verandering
Year: 2008
OAI identifier: oai:dspace.library.uu.nl:1874/30871
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://dspace.library.uu.nl:80... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.