Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

De leiderschapsstijl van de voorzitter en het resultaat van de ondernemingsraad

By M.M. Meester

Abstract

Nederland telt ongeveer 15.000 ondernemingsraden en die hebben veel invloed op de organisaties waarbinnen zij werkzaam zijn. De voorzitter is bepalend voor het functioneren van de OR, maar de Wet op Ondernemingsraden beschrijft zijn rol minimaal. In deze thesis wordt besproken welke leiderschapsstijl (transformationeel, transactioneel en laissez-faire) voorzitters hanteren en de mate waarin dit invloed heeft op het resultaat van de ondernemingsraad. Dit is onderzocht aan de hand van zowel het aantal besproken onderwerpen met de bestuurder en het resultaat daarop, als de tevredenheid van de OR-leden met het resultaat en de voorzitter, als de mate waarin de OR gebruik maakt van zijn bevoegdheden. Uit dit onderzoek blijkt dat transformatio-neel leiderschap een positief effect heeft op de tevredenheid van de ORleden met het functioneren van de voorzitter en op de mate waarin de OR gebruik maakt van zijn bevoegd-heden. Transactioneel leiderschap blijkt een negatieve invloed te hebben op de mate waarin de OR gebruik maakt van zijn bevoegdheden. Laissezfaire leiderschap blijkt geen effect te hebben op de resultaten van de OR. Dit onderzoek kan bijdragen aan het stellen van de juiste doelstellingen om leefstijlinterventies te implementeren

Topics: Sociale Wetenschappen
Year: 2008
OAI identifier: oai:dspace.library.uu.nl:1874/30812
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://dspace.library.uu.nl:80... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.