Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Werk Privé Balans? Het effect van externe druk, werkbetrokkenheid en familiebetrokkenheid op de mate van ervaren conflict van vrouwen in keuzesituaties tussen werk en gezin

By Y.R. Koordes

Abstract

Binnen het huidige onderzoek is het effect onderzocht van de externe druk vanuit de leidinggevende en de externe druk vanuit de partner op de mate van ervaren conflict van vrouwen in keuzesituaties tussen werk en gezin. Ook is het modererende effect van werkbetrokkenheid en familiebetrokkenheid getoetst. De onderzoeksgroep bestond uit 92 werkende vrouwen met minimaal één kind in de leeftijd van 0-12 jaar. Er werd in de vragenlijst gebruik gemaakt van vier specifieke gestandaardiseerde keuzesituaties. Er is gebleken dat gelijktijdige druk vanuit de leidinggevende en vanuit de partner voor significant meer ervaren conflict zorgt, dan wanneer er enkel druk wordt uitgeoefend door de leidinggevende, door de partner of wanneer er helemaal geen druk wordt uitgeoefend. Het modererende effect van werkbetrokkenheid werd niet ondersteund door de resultaten. Er is een interactie gevonden tussen de externe druk vanuit de leidinggevende, de externe druk vanuit de partner en familiebetrokkenheid. Er kan echter niet gesproken worden van een modererend effect: vervolganalyses lieten geen significant verschil zien tussen de gemiddelde scores op ervaren conflict binnen de groep met een lage familiebetrokkenheid en de gemiddelde scores op ervaren conflict binnen de groep met een hoge familiebetrokkenheid

Topics: Sociale Wetenschappen, Werk-familie conflict, Werk-familie interferentie, Externe druk, Besluitvorming, Werkbetrokkenheid, Familiebetrokkenheid
Year: 2008
OAI identifier: oai:dspace.library.uu.nl:1874/30789
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://dspace.library.uu.nl:80... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.