Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

De effectiviteit van Triple P in Nederland. Onderzoek naar de effecten van de Triple P ouderinterventie op probleemgedrag van kinderen, opvoedvaardigheden en competentiegevoel van ouders en psychische problemen van ouders in Nederland.

By T. Veenema

Abstract

In een Random Controlled Trial is gekeken naar de effectiviteit van de Triple P ouderinterventie op gezinnen met opvoedproblemen in Nederland ten aanzien van het probleemgedrag van kinderen, de opvoedingsvaardigheden en het competentiegevoel van ouders en de psychische klachten van ouders. In totaal namen er 73 gezinnen deel aan het onderzoek, waarvan er 44 in de experimentele (Triple P) groep zaten en 29 in de controlegroep (reguliere opvoedondersteuning). Ouders die hadden deelgenomen aan de Triple P interventie rapporteerden significant minder probleemgedrag van hun kinderen, in het bijzonder ten aanzien van emotionele problemen, gedragsproblemen en hyperactiviteit. Ook de opvoedingstijlen van de groep ouders die de Triple P interventie hadden gekregen waren significant verbeterd, hun competentiegevoel was significant toegenomen en hun incompetentiegevoel significant afgenomen. Daarnaast bleken ouders die de Triple P interventie hadden gevolgd significant minder stressklachten te hebben na interventie. De Triple P interventie lijkt een positieve invloed te hebben op Nederlandse gezinnen die te maken hebben met opvoedproblemen. De resultaten van een Triple P interventie bleken echter niet veel af te wijken van de resulaten van de reguliere opvoedondersteuning. Er werden twee significante verschillen tussen beide interventies geconstateerd. Ten eerste was het verschil in afname van depressieklachten van de ouder significant. Dit verschil moet echter worden toegeschreven aan een significante toename van depressieve klachten onder de ouders in de controlegroep. Voor depressie in de experimentele groep was geen significante verschilscore te zien. Ten tweede bleken de scores voor hyperactief gedrag van jongens na een Triple P interventie significant te zijn verbeterd in vergelijking met reguliere opvoedhulp. Voor meisjes bleek dit niet op te gaan. Verder onderzoek zal moeten uitwijzen of Triple P ook in de aanpak van andere opvoedproblemen een significante bijdrage kan leveren aan het huidige aanbod aan opvoedondersteuning in Nederland

Topics: Sociale Wetenschappen, Triple P, opvoedondersteuning, gedragsproblemen, opvoedproblemen, opvoedvaardigheden
Year: 2008
OAI identifier: oai:dspace.library.uu.nl:1874/30713
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://dspace.library.uu.nl:80... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.