Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Het effect van de Klankkast op de fonologische ontwikkeling van kleuters

By E.M. Verwijs

Abstract

Van Doorn (2006) heeft in opdracht van Eduniek De Klankkast ontwikkeld. Dit materiaal wordt gebruikt in kleuterklassen om de fonologische ontwikkeling te stimuleren. De doelstelling van dit onderzoek is inzicht verkrijgen in verschillen op klankonderscheiding, auditief geheugen, auditieve analyse, auditieve synthese, letters benoemen, klankpositie bepalen en fonemisch analyseren tussen groepen die gebruik maken van De Klankkast en groepen die geen Klankkast gebruiken. De onderzoekspopulatie bestond uit 51 kleuters, afkomstig uit het reguliere basisonderwijs. Er is in dit onderzoek gebruik gemaakt van een fonemische analysetest, klankonderscheidingstest en vier diagnostische testen voor het aanvankelijk lezen en spellen en een test voor auditief geheugen. Uit een kwantitatieve analyse blijkt geen effect van het trainingsprogramma. Bij de experimentele groep is geen verschil in vooruitgang gevonden tussen de voor- en de nameting. Een mogelijke verklaring voor het behalen van hogere scores in de experimentele groep op de voor – en de nameting is het feit dat de Klankkast al voor langere tijd was ingezet voordat dit onderzoek plaatsvond. Daarnaast zal ook de manier waarop de leerkrachten het programma uitvoeren bijdragen aan de verschillen tussen de groepen. Verder worden er implicaties gegeven voor vervolgonderzoek

Topics: Sociale Wetenschappen, fonologische bewustzijn, fonemische bewustzijn, Klankkast, beginnende geletterdheid, kleuters
Year: 2008
OAI identifier: oai:dspace.library.uu.nl:1874/30712
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://dspace.library.uu.nl:80... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.