Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Autisme bij mensen met een visuele en verstandelijke beperking, een vergelijkend onderzoek naar probleemgedrag

By A.A. Vermeulen

Abstract

Achtergrond: Hulpverleners geven aan het lastig te vinden specifiek gedrag verwijzend naar een autisme spectrum stoornis (ASS) te onderscheiden van probleemgedrag gerelateerd aan de verstandelijke en/of visuele beperking van mensen. Door dit specifieke gedrag verwijzend naar ASS te onderkennen kan de behandeling en benadering van de persoon aangepast worden op de mogelijkheden en beperkingen van de persoon. Doel: Meer inzicht krijgen in het specifieke probleemgedrag van mensen met een verstandelijke en visuele beperking met autisme in vergelijking tot mensen met een verstandelijke en visuele beperking zonder autisme, zodat autisme bij deze specifieke doelgroep beter herkend en eerder gediagnosticeerd kan worden. Methode: Middels afname van de AVZ-R, de SRZ en de ABC worden verschillen in de soort en mate van probleemgedrag bij 20 mensen met een visuele en verstandelijke beperking zonder ASS en 24 mensen met een visuele en verstandelijke beperking met ASS geïnventariseerd. Alle deelnemers hebben een verstandelijke beperking (matige, ernstige of diepe) en een visuele beperking (slechtziend of blind). Resultaten: Er zijn geen significante verschillen gevonden in het type en de mate van probleemgedrag tussen beide groepen. Alleen op de schaal stereotyp gedrag was er een trend zichtbaar waarbij er in de onderzoeksgroep meer probleemgedrag aanwezig was dan in de controlegroep (p = 0.06). De spreiding van het type en de mate van gedragsproblemen in beide onderzoeksgroepen is groot. Conclusie: Op basis van dit onderzoek kan gezegd worden dat aan de hand van de type en mate van probleemgedragingen gemeten met de ABC autisme niet goed te onderkennen is bij de doelgroep visueel en verstandelijk beperkte mensen. Verder onderzoek is nodig om na te gaan hoe autisme bij deze doelgroep beter herkend kan worden

Topics: Sociale Wetenschappen, visueel beperkt, verstandelijk beperkt, autisme, ASS, probleemgedrag
Year: 2008
OAI identifier: oai:dspace.library.uu.nl:1874/30602
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://dspace.library.uu.nl:80... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.