Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Het verband tussen onveilige hechting en agressief gedrag van kinderen. Een vergelijking tussen multiprobleemgezinnen en de algemene Nederlandse bevolking

By T. Commijs

Abstract

Het doel van deze studie is het verband te onderzoeken tussen de kwaliteit van hechting en agressief gedrag van kinderen en te onderzoeken of er een verschil is tussen gezinnen uit de algemene Nederlandse bevolking en multiprobleemgezinnen. Participanten van de controlegroep zijn gezinnen (n=33) met kinderen (n=29) tussen de 4 en 18 jaar uit de algemene Nederlandse bevolking. De participanten van de experimentele groep zijn gezinnen (n=31) met kinderen (n=21) tussen de 4 en 18 jaar uit multiprobleemgezinnen. Er is een onderzoek uitgevoerd, waarbij vragenlijsten af zijn genomen bij beide type gezinnen. Met de CBCL en de YSR is de mate van agressief gedrag gemeten, met de NOSI en de PARA is de mate van hechting gemeten. De resultaten tonen aan dat kinderen uit multiprobleemgezinnen meer symptomen van agressief gedrag rapporteren dan kinderen uit de gezinnen uit de algemene Nederlandse bevolking. Ouders rapporteren hier echter geen verschil in. Wel rapporteren zowel kinderen als ouders een minder sterke gehechtheid binnen multiprobleemgezinnen dan binnen gezinnen uit de algemene Nederlandse bevolking. Er is geen significante samenhang gevonden tussen hechting en agressie bij beide type gezinnen. Er kan dus niet geconcludeerd worden dat een onveilige hechting leidt tot meer agressief gedrag bij kinderen

Topics: Sociale Wetenschappen, Hechting, Agressie, Multiprobleemgezinnen, Algemene Nederlandse bevolking
Year: 2008
OAI identifier: oai:dspace.library.uu.nl:1874/30599
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://dspace.library.uu.nl:80... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.