Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Validiteit en betrouwbaarheid van de Nederlandse versie van de BAMBI (Brief Autism Mealtime Behavior Inventory)

By S.J. Alibaks

Abstract

Achtergrond: Kinderen met een autismespectrum-stoornis (ASS) blijken vaker eetproblemen te hebben dan zich normaal ontwikkelende leeftijdsgenoten. Het is van belang deze eetproblemen systematisch in kaart te brengen. Een Nederlandstalig meetinstrument dat de aard van eetproblemen bij kinderen met ASS in kaart brengt, ontbreekt. Doel: Het vaststellen van de betrouwbaarheid en validiteit van de Nederlandse vertaling van de Amerikaanse Brief Autism Mealtime Behavior Inventory (BAMBI). Methoden: De inhoudsvaliditeit is onderzocht middels literatuuronderzoek. De begripsvaliditeit is bepaald middels Spearmans rangcorrelatie. Daarnaast is de criteriumvaliditeit bepaald aan de hand van een extern criterium (een algemene vraag over afwijkend eetgedrag ja/nee). De interne consistentie is beoordeeld aan de hand van Cronbach’s α en de interbeoordelaars-betrouwbaarheid tussen ouders en cliëntondersteuners/ leerkrachten is bepaald middels het vergelijken van de subschaalscores met een Paired-Samples T Test. Resultaten: De inhoudsvaliditeit van de BAMBI blijkt onvoldoende. De begripsvaliditeit van de ouderversie is adequaat en van de cliëntondersteuner-/leerkrachtversie minder adequaat. De criteriumvaliditeit en interne consistentie van beide versies van de BAMBI blijken adequaat. Conclusie: Hoewel een aantal psychometrische eigenschappen van zowel de ouderversie als de cliëntondersteuner-/leerkrachtversie van de BAMBI adequaat is, betreft het onderzoek een explorerend onderzoek in een kleine populatie. Voordat de BAMBI valide en betrouwbaar toegepast kan worden in de praktijk, verdient het aanbeveling om in toekomstig onderzoek onder andere de inhoudsvaliditeit te verhogen door bijvoorbeeld meer relevante items met betrekking tot ASS en eetproblemen in de BAMBI op te nemen

Topics: Sociale Wetenschappen, Autisme, eetproblemen, vragenlijst, validiteit, betrouwbaarheid
Year: 2008
OAI identifier: oai:dspace.library.uu.nl:1874/30582
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://dspace.library.uu.nl:80... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.