Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

De samenhang tussen persoonlijkheid en intellectuele en didactische prestaties bij schoolverlaters.

By A.A.M. Faes

Abstract

Dit artikel onderzoekt of persoonlijkheid invloed heeft op intellectuele capaciteiten en didactische prestatie van schoolverlaters. Verwacht wordt dat (1) intelligentie samenhangt met didactische prestatie; (2) persoonlijkheid samenhangt met didactische prestatie; en (3) persoonlijkheidskenmerken de discrepantie tussen verwachte didactische prestatie en daadwerkelijke didactische prestatie verklaren. Er wordt onderzoek gedaan bij vier groep 8 klassen van een cluster 3- en 4-school in Noord-Brabant. 43 jongeren nemen deel aan het onderzoek, 35 jongens en 8 meisjes van 11 t/m 14 jaar met een gemiddelde leeftijd van 12,5 jaar (SD=0,63). De intellectuele capaciteiten worden vastgesteld op basis van de NIO, de didactische prestatie wordt in kaart gebracht middels het Drempelonderzoek en de persoonlijkheid wordt bepaald met behulp van de NPV-J. De eerste hypothese wordt aangenomen op basis van de resultaten. Intelligentie hangt samen met en is zelfs een voorspeller van didactische prestatie. Deze bevinding komt grotendeels overeen met de gevonden literatuur. De tweede en derde hypothese worden verworpen op basis van de resultaten. Persoonlijkheid hangt niet samen met didactische prestatie. Bovendien kan persoonlijkheid onderprestatie niet verklaren. Deze bevindingen zijn anders dan verwacht op basis van de hypotheses en de praktijkervaring maar komen deels overeen met de gevonden literatuur. Bij ruim 70% van de leerlingen is sprake van onderprestatie maar persoonlijkheid kan dit dus niet verklaren. Mogelijke factoren die de resultaten beïnvloeden zijn: onbekende didactische leeftijd en de nevenproblematiek van de kinderen; een kleine steekproef en; het gebruik van andere onderzoeksmiddelen dan in de gevonden literatuur

Topics: Sociale Wetenschappen, Persoonlijkheid, intelligentie, intellectuele capaciteiten, didactische prestatie, onderprestatie.
Year: 2008
OAI identifier: oai:dspace.library.uu.nl:1874/30572
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://dspace.library.uu.nl:80... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.