Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Kwalitatieve en kwantitatieve aspecten van slaap en probleemgedrag bij adolescenten

By M.M. van der Ent

Abstract

Achtergrond: Slaap is een belangrijk onderdeel van het leven en zelfs essentieel om te overleven (Dahl, 1999). Slaap is een primair aspect van de ontwikkeling in de adolescentie. De manier waarop adolescenten slapen beïnvloedt het gedrag en het vermogen om na te denken (Wolfson & Carskadon, 1998). Doel: Het doel van dit onderzoek was om na te gaan of er een effect is van het aantal uren slaap en de slaapkwaliteit op internaliserend/externaliserend probleemgedrag een jaar later. Daarnaast was het doel om te onderzoeken of er sekseverschillen zijn in de mate van probleemgedrag. Methode: De steekproef is getrokken uit drie middelbare scholen in Nederland op twee verschillende tijdstippen. Op tijdstip 1 bestond de steekproef uit 650 adolescenten tussen de 12 en 15 jaar oud uit de tweede klas. De adolescenten vulden zelfstandig de Youth-Self-Report (YSR) en een slaapvragenlijst in. Na een jaar, op tijdstip 2, deden hiervan 563 adolescenten nogmaals mee aan het onderzoek. Resultaten: Er is geen effect gevonden van slaapduur op probleemgedrag. Er is echter wel een effect gevonden van de kwaliteit van slaap op probleemgedrag. Een lage slaapkwaliteit blijkt een negatief effect te hebben op totaal probleemgedrag, externaliserend probleemgedrag, teruggetrokken gedrag en delinquent gedrag van adolescenten. Met name bij een lage mate van probleemgedrag op tijdstip 1, zorgt een lage slaapkwaliteit voor meer probleemgedrag op tijdstip 2 in vergelijking met een hoge slaapkwaliteit. Een hoge slaapkwaliteit buffert het ontwikkelen van probleemgedrag op een later tijdstip. Conclusie: Een lage kwaliteit van slaap bij adolescenten is een indicatie voor meer probleemgedrag op een later tijdstip. De kwaliteit van slaap is dus van groot belang voor het welzijn van adolescenten en een gedeelte van het probleemgedrag zou wellicht voorkomen kunnen worden wanneer er bij de adolescenten sprake is van een hoge kwaliteit van slaap

Topics: Sociale Wetenschappen, slaap, probleemgedrag, adolescenten
Year: 2008
OAI identifier: oai:dspace.library.uu.nl:1874/30555
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://dspace.library.uu.nl:80... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.