Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

'Zij is als een heilig anker'

By Johan Mouthaan

Abstract

De polemiek tussen Heinrich Bullinger en Johannes Cochlaeus in de jaren '40 van de zestiende eeuw is nog maar weinig onderzocht. Toch geeft bestudering van de polemiek een helder inzicht in de verschillen tussen katholieken en evangelischen over de Schriftleer. In deze thesis worden de eerste twee geschriften van de polemiek bestudeerd. In het historische deel wordt de historische gang van zaken rondom de polemiek geschetst tot en met het midden van 1543. In het systematische gedeelte worden de posities van Bullinger en Cochlaeus systematisch bestudeerd waarbij vooral aandacht wordt besteed aan de argumenten, het Schriftberoep en de partristische bewijzen. Interessant is dat Cochlaeus in zijn geschrift uit 1543 op basis van de herkomst van de vocalisatie van de Hebreeuwse tekst een pleidooi voert voor de Vulgata en tegen de evangelische Bijbelvertalingen. In de handboeken wordt meestal gezegd dat een dergelijke manier van argumenteren pas na het concilie van Trente in zwang raakte

Topics: Godgeleerdheid, Bullinger, Cochlaeus, Schrift, kerk, autoriteit, volkomenheid
Year: 2008
OAI identifier: oai:dspace.library.uu.nl:1874/30331
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://dspace.library.uu.nl:80... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.