Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Focus op Infocus: een onderzoek naar de gebruiksvriendelijkheid en validiteit van de website-evaluatiemethode Infocus

By Floris Baan

Abstract

Dit onderzoek richt zich op de gebruiksvriendelijkheid en validiteit van de website-evaluatiemethode Infocus. Hierbij staat de vraag centraal in hoeverre deze methode een gebruiksvriendelijke en valide methode is om de gebruiksvriendelijkheid van een gemeentelijke website te onderzoeken. De gebruikersgerichte evaluatiemethode Infocus houdt in dat gebruikers aan de hand van een viertal taken een gemeentewebsite bezoeken. Tijdens het uitvoeren van de taken dienen zij de problemen die zij ervaren te melden met behulp van het softwareprogramma Infocus. De gebruikers maken bij elke melding een screenshot, geven een beschrijving van het probleem en wijzen het probleem toe aan een probleemcategorie. Aan de hand van de door het softwareprogramma verzamelde gegevens kan de onderzoeker een oordeel geven over de gebruiksvriendelijkheid van de website. Om meer over de validiteit en de ervaringen methode te achterhalen is door de proefpersonen een WEQ vragenlijst ingevuld, zijn er focusgroepen georganiseerd en zijn de resultaten van dit onderzoek vergeleken met resultaten van een hardopdenkmethode onderzoek. Uit dit onderzoek blijkt dat de evaluator een onderzoeksessie zonder al te veel problemen kan voorbereiden en na afloop van de afnamefase zonder al te veel problemen de data kan exporteren en analyseren. De proefpersonen hebben daarentegen veel moeite met het toewijzen van problemen aan de probleemcategorieën. Het lijkt er op dat de probleemcategorieën Gebruiksgemak en Bereikbaarheid als kapstokcategorieën worden gebruikt. Met de congruente validiteit van de methode is het goed gesteld. Uit de vergelijking met het hardopdenkmethode onderzoek is gebleken dat er aanzienlijke overeenkomsten zijn. Infocus kan qua gebruiksvriendelijkheid voornamelijk binnen de dimensies Inhoud en Bereikbaarheid een aanvulling zijn op de hardopdenkmethode. Dit onderzoek toont aan dat de Infocusmethode nog niet volwassen is, maar zeer zeker potentie heeft om als website-evaluatiemethode van grote waarde te zijn

Topics: Letteren, Infocus, website-evaluatiemethode, gebruiksvriendelijkheid, validiteit, gebruikersgerichte onderzoeksmethode, hardopdenkmethode, probleemdetecties
Year: 2008
OAI identifier: oai:dspace.library.uu.nl:1874/30016
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://dspace.library.uu.nl:80... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.