Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Hoe vol is een half leeg glas? Een onderzoek naar framingeffecten in online onderzoekstaken

By Sanne Spijker

Abstract

De manier waarop een uitspraak wordt geformuleerd blijkt van invloed op de manier waarop iemand de tekst ontvangt. Dit verschil in beschrijven wordt framing genoemd, en de invloed die verschillende frames kunnen uitoefenen op het keuzegedrag van mensen wordt een framingeffect genoemd.\ud Levin, Schneider en Gaeth (1998) onderscheiden drie vormen van framing: risky choice framing, goal framing en attribute framing. Deze laatste vorm van framing, waarbij één enkel object of gebeurtenis wordt geframed in bijvoorbeeld positieve of negatieve termen, stond in dit onderzoek centraal. \ud De attribuutframing kent verschillende principes, waarvan er in dit onderzoek drie zijn besproken: het principe van de toegenomen proportie, het principe van de grootste proportie en het principe van argumentatieve relevantie (o.a. Sher en McKenzie, 2006; Holleman en Pander Maat, 2008). Tevens is er gekeken of gemarkeerdheid (een gemarkeerd item van een tweeledig woordpaar leidt tot beperktere conclusies dan een ongemarkeerd item) een rol heeft gespeeld in de verklaring van mogelijke framingeffecten. \ud In dit onderzoek stond de vraag centraal of framingeffecten ook in online onderzoekstaken aangetoond konden worden.\ud \ud Voor elk principe werden er acht items opgesteld. Deze items bestonden uit een (gemanipuleerde) conclusie en frame, waarbij de conclusie zowel positief als negatief kon zijn en het frame een passend of niet passend vervolg vormde op de conclusie. \ud De 26 deelnemende proefpersonen hebben de items gelezen, waarbij de oogbewegingen van de proefpersonen geregistreerd werden met behulp van een eye-tracker. De mate van fixatie (of de proefpersonen de items überhaupt gefixeerd hadden), de eerste leestijd (eerste keer dat een proefpersoon een deel van een item las), de totale eerste leestijd (totale tijd dat een proefpersoon een deel van een item las voordat hij verder ging met de rest van het item) en de regressie (het terugkijken in de tekst) zijn vervolgens geanalyseerd. \ud \ud In dit onderzoek zijn enkel voor het principe van de toegenomen proportie framingeffecten waargenomen. Er was hierbij sprake van een MS-effect, waarbij proefpersonen bij een gemarkeerde continuatie minder moeite hadden met het integreren van het vervolg dan bij een ongemarkeerde continuatie. Een gemarkeerde optie zal namelijk meer neigen in de richting van het overeenkomstige vervolg, terwijl de ongemarkeerde optie nog alle kanten op kan, waardoor een proefpersoon meer tijd nodig heeft om het juiste vervolg te kiezen.\ud Geconcludeerd is dat framingeffecten in een online taak waargenomen kunnen worden. Omdat dit echter voor slechts één principe gold, zal verder onderzoek nodig zijn om te kijken of de effecten ook voor andere principes gevonden kunnen worden

Topics: Letteren, framing, attribute framing, online, markedness
Year: 2008
OAI identifier: oai:dspace.library.uu.nl:1874/31805
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://dspace.library.uu.nl:80... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.