Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Ambiguiteit in God binnen de Akedah: verkenningen van vier exegetische benaderingen over en een literaire/narratologische analyse van de spanning in Gods handelen binnen Gen. 22:1-19

By Tjerk Willem Muller

Abstract

Genesis 22:1-19 laat een spanning zien in Gods handelen met Abraham. Dit roept de vraag op in hoeverre deze spanning een basis heeft in de tekst, of slechts door de lezer zo ervaren wordt. Vier exegetische methoden worden verkend op hun merites inzake deze vraagstelling. De conclusie hiervan luidt dat een literaire/ narratologische benadering het meest potentieel beschikt om de vraag te behandelen. Aan de hand van de structuralistische methode zoals beschreven door Mieke Bal, aangevuld met inzichten van Meir Sternberg en Jan Fokkelman, wordt een exegetische tekstanalyse gemaakt van Gen. 22:1-19 in het licht van de vraag naar de spanning in Gods handelen. Die spanning blijkt uit de analyse inderdaad een basis te hebben in de bijbeltekst zelf.\ud \ud Let op: document vereist Bible Works fonts

Topics: Godgeleerdheid, Akedah, offer van Izaak, Genesis 22, Abraham
Year: 2007
OAI identifier: oai:dspace.library.uu.nl:1874/29891
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://dspace.library.uu.nl:80... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.