Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Identiteitsconstructies en identificatieprocessen in politieke documenten

By Ruben Tieman

Abstract

Politieke partijen maken uiteenlopend beleid op vele beleidsterreinen. Dat beleid heeft betrekking op vele groepen (categorieën) die deel uitmaken van de Nederlandse samenleving. Al deze categorieën worden voorafgaand aan de verkiezingen narratief omschreven in de partijprogramma’s. Na de verkiezingen wordt het regeerakkoord opgesteld door de regeringspartijen die gezamenlijk, maar elk vanuit een bepaalde machtspositie, gaan onderhandelen over deze categorieën. Deze onderhandelingen resulteren in nieuwe narratieve formuleringen van identiteit.\ud In dit onderzoek wordt in drie gedeelten vanuit verschillend perspectief onderzoek gedaan naar deze identiteitsconstructies. Als uitgangspunt is het onderwijsbeleid genomen, waaruit alle identiteitsomschrijvingen zijn gefilterd en gecategoriseerd. Van elk partijprogramma en van het regeerakkoord is aangegeven hoe vaak iedere omschrijving voorkwam. Vervolgens is een drietal analyses uitgevoerd. In het eerste gedeelte zijn de partijprogramma’s vergeleken op basis van de identiteitsomschrijvingen die erin voorkomen. Het bleek dat partijen specifieke omschrijvingen geven over een onderwerp waar ze veel waarde aan hechten. Ook bleek op basis van deze resultaten dat partijen op een eigen manier tegen subjectiviteit aankijken.\ud In het tweede gedeelte is gekeken naar de manier waarop identiteitsomschrijvingen zijn geconstrueerd op basis van de omschrijvingen uit de partijprogramma’s van de onderhandelende partijen. Het bleek dat het regeerakkoord omschrijvingen geeft die tot stand zijn gekomen door het toepassen van enkele ‘trucs’, waardoor identiteiten dusdanig konden worden omschreven, dat ze voor alle betrokken partijen acceptabel werden. Ook bleek zowel de macht van de meerderheid als de macht van de minderheid een rol te kunnen spelen in het constructieproces.\ud In het derde gedeelte is tot slot gekeken naar processen van functionele, normatieve en emotionele identificatie en de mogelijkheden daarvoor in de omschrijvingen van partijprogramma’s en regeerakkoord. Het bleek dat partijen zich van elkaar onderscheiden op basis van normatieve en emotionele identificatie, waarbij mogelijkheden tot emotionele identificatie vaak bleken voor te komen bij onderwerpen waaraan de partijen zelf ook belang hechten. Mogelijkheden tot normatieve identificatie verschilden juist, afhankelijk van de linkse of rechtse positie die partijen innemen in het politieke spectrum

Topics: Letteren, identiteit, identificatie
Year: 2008
OAI identifier: oai:dspace.library.uu.nl:1874/31789
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://dspace.library.uu.nl:80... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.