Location of Repository

De receptie van buitenlandse literatuur in Nederland in de twintigste eeuw

By Mathijs Sanders

Abstract

Het doel van dit onderzoek is tweeledig. In de eerste plaats willen wij nagaan op welke wijze de\ud Nederlandse literatuur en het Nederlandse literaire systeem verweven waren (en zijn) met die uit de\ud omringende landen en taalgebieden. Een kernvraag is die naar de functie die buitenlandse literatuur\ud had binnen de repertoires van Nederlandse recipiënten. Daarnaast beoogt het onderzoek een\ud theoretische en methodologische vernieuwing van het receptie-onderzoek te bewerkstelligen door de\ud functionele integratie van literatuurwetenschappelijke benaderingen en onderzoeksmethoden. Het\ud onderzoek realiseert dan ook een samenspel van benaderingen uit de polysysteemtheorieën, de\ud literatuur- en cultuursociologie, poëticastudie, vertaalwetenschap, tekstinterpretatie, intertekstualiteit en\ud intermedialiteit

Topics: Arts
Year: 2007
OAI identifier: oai:dspace.library.uu.nl:1874/28436
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://dspace.library.uu.nl:80... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.