Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Liberalisme en het multiculturalisme : een politiek-filosofische overdenking van de multiculturele samenleving

By Rob Kuppens

Abstract

In deze studie wordt een politiek-filosofische analyse gegeven van de multiculturele samenleving. Het liberalisme staat daarbij centraal. Het doel van dit betoog is om door middel van een afgewogen balans tussen politieke theorie en voorbeelden uit de praktijk, de liberale filosofie te contextualiseren als de meest geschikte filosofie voor het denken over de multiculturele samenleving. Ik spreek hier om drie redenen over ‘contextualiseren’: ten eerste omdat naar de historishe wortels van het liberale denken over de staat wordt gekeken, ten tweede omdat niet louter naar de liberale filosofie gekeken wordt, maar ook naar zijn communitaristische kritieken, en ten derde omdat er aldus ook sprake is van een wisselwerking tussen de (liberale) politieke theorie en voorbeelden uit de praktijk. Tevens speelt de Verlichtingsfilosofie en de Verlichtingskritiek in deze studie een belangrijke rol. Daar wordt met name in het begin aandacht aan besteed en later wordt daarop terug gegrepen. Kortom, deze studie kent tal van aandachtspunten. Daarom is er wat betreft de gehanteerde aanpak van het multiculturalisme hier dan ook veeleer sprake van een ‘horizontale’ dan van ‘verticale’ benadering

Topics: Letteren, multiculturele samenleving, politieke filosofie, liberalisme
Year: 2008
OAI identifier: oai:dspace.library.uu.nl:1874/30474
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://dspace.library.uu.nl:80... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.