Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

We moeten ze niet: De samenhang van ervaren groepsdreiging door moslimjongeren en niet-moslimjongeren met hun betrokkenheid bij de samenleving en polarisatie.

By J.H. Fleuren

Abstract

Er lijkt bij zowel allochtonen als autochtonen steeds meer frustratie over de multiculturele samenleving te bestaan (AIVD, 2005). We veronderstellen dat dit wordt gevoed door de ervaring van realistische en symbolische groepsdreiging. We verwachten een samenhang van waargenomen groepsdreiging door moslimjongeren en niet-moslimjongeren met hun betrokkenheid bij de samenleving en polarisatie. Hiertoe werd een internetsurvey uitgezet bij een representatieve steekproef van jongeren tussen de 12 en 21 jaar. Moslimjongeren (N = 100) gaven aan meer realistische groepsdreiging te ervaren dan niet-moslimjongeren (N = 884). Ook voelden moslimjongeren zich minder sterk betrokken bij de samenleving dan niet-moslimjongeren. Polarisatie, de waargenomen afstand tot andere groepen, bleek niet tussen de groepen te verschillen. Realistische en symbolische groepsdreiging bleken bij moslimjongeren niet te zijn gerelateerd aan betrokkenheid bij de samenleving en er was in beperkte mate positieve samenhang met polarisatie. Bij niet-moslimjongeren bleken groepsdreiging en betrokkenheid bij de samenleving positief gerelateerd en was de samenhang met polarisatie overwegend positief. Implicaties van de bevindingen voor onderzoek en beleid worden besproken

Topics: Sociale Wetenschappen, Moslim, polarisatie, groepsdreiging
Year: 2007
OAI identifier: oai:dspace.library.uu.nl:1874/27905
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://dspace.library.uu.nl:80... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.