Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Onrust in de polder : de politieke besluitvorming omtrent een intensivering van de deelname aan de ISAF-missie

By L. van Fessem

Abstract

Aan het einde van december 2005 en het begin van 2006 werden de Nederlandse media in hoge mate bezig gehouden door de politieke besluitvorming omtrent een intensivering van de deelname aan de ISAF-missie in Afghanistan. Deze NAVO-missie had de wederopbouw van Afghanistan als doel. Nederland was reeds betrokken bij militaire missies in Afghanistan. Het verleende hulp bij de ‘Operation Enduring Freedom’, de naam waaronder de Britten en Amerikanen in 2001 Afghanistan aanvielen. Ook aan de daarna opgezette ISAF-missie had Nederland al een bijdrage geleverd. Het verschil tussen de nieuwe missie en de situatie voorheen was dat Nederland een aanzienlijke hoeveelheid grondtroepen ging leveren. Vanaf het op de hoogte stellen van de Tweede Kamer over de mogelijke participatie tot aan de ‘goedkeuring’ van de Tweede Kamer zochten politici de media op en deelden hun standpunt mee. \ud \ud Bij de procedure leek een hoop fout te gaan. Althans, die indruk werd sterk gewekt. Vanuit de Tweede Kamer werd de regering verweten geen standpunt in te nemen en de politieke partijen onderling hadden veel kritiek op elkaar. Een kabinetscrisis dreigde en verschuivingen in de politiek waren het gevolg. Verschillende argumenten werden aangedragen waarom er nu wel of juist niet deelgenomen moest worden aan de missie. Sommige argumenten waren gebaseerd op feiten, andere op vooroordelen en geruchten. De politieke besluitvorming omtrent de missie verliep zeer onrustig.\ud \ud De wijze waarop tot het deelnemen aan een vredesmissie besloten kon worden was relatief nieuw. In 2001 werd het herziene toetsingskader geïntroduceerd, de wettelijke richtlijn om het komen tot een besluit tot deelname. Deze richtlijn was ontworpen naar aanleiding van de onduidelijkheid die ten grondslag had gelegen aan het besluit tot deelname aan met name de Srebrenica-missie. Sindsdien waren al verscheidene missies ingezet zonder noemenswaardige procedurele problemen. Maar deze missies waren van een kleinere schaal dan de Afghanistan-missie die in 2005 ter beoordeling lag. \ud \ud Dit onderzoek poogt een bijdrage te leveren aan het inzicht inzake misstanden die voort blijken te vloeien uit toetsingskader 2001. In dit onderzoek wordt een analyse gemaakt van de politieke besluitvorming. De centrale vraag hierbij is: wat ging er mis bij de politieke besluitvorming omtrent de intensivering van de deelname aan ISAF? In het tweede hoofdstuk wordt de achtergrond van de missie geschetst. In het derde hoofdstuk wordt nagegaan hoe de Nederlandse regering tot het besluit is gekomen om deel te nemen aan de missie. In hoofdstuk vier wordt de rol van Tweede Kamer en diens politieke fracties in dit besluitvormingsproces nader beschouwd. Bij het laatste hoofdstuk worden de belangrijkste oorzaken waarom deze besluitvorming onrustig verliep geanalyseerd en worden naar aanleiding hiervan enkele concluderende opmerkingen gemaakt

Topics: Letteren, Afghanistan, Defensie
Year: 2008
OAI identifier: oai:dspace.library.uu.nl:1874/27242
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://dspace.library.uu.nl:80... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.