Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

A.R. Bloembergen, Schadevergoeding bij onrechtmatige daad, Dissertatie Utrecht 1965

By E.H. Hondius

Abstract

Op 26 mei 1965 verdedigde de toen 37-jarige Auke Reitze Bloembergen aan de Universiteit Utrecht zijn proefschrift over ‘Schadevergoeding bij onrechtmatige daad’. Promotor was S.N. van Opstall, wiens naam vooral door zijn bewerking van Hofmann's Verbintenissenrecht voortleeft (paragraaf 3). Bloembergens dissertatie mocht zich meteen in een grote belangstelling verheugen. Van de Utrechtse faculteit kreeg hij het judicium cum laude. Ook de recensies warend lovend (paragraaf 5). Dat is geheel terecht, want het is een voorbeeldig boek. Methodologisch strak opgezet, sterk rechtsvergelijkend ingekleurd, voldoende beschrijvend om als handboek te kunnen dienen, maar tevens vol eigen meningen die het tot een echt proefschrift maken. Alvorens hier dieper op in te gaan, wil ik eerst kort iets over de achtergrond van Bloembergen zeggen (paragraaf 2). Tevens zal ik ingaan op de publikaties die volgden (paragraaf 4), de blijvende aandacht voor Bloembergens werk (paragraaf 6), zijn Leidse hoogleraarschap (paragraaf 7), de Nachwuchs die hij daar kweekte (paragraaf 8), alsmede het lidmaatschap van de Hoge Raad (paragraaf 9). Ik sluit af met een epiloog (paragraaf 10)

Topics: Rechtsgeleerdheid
Year: 2007
OAI identifier: oai:dspace.library.uu.nl:1874/25736
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://dspace.library.uu.nl:80... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.