Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

De Oranje Revolutie: de weg naar de democratie van het intern verdeelde Oekraïne?

By Sigrid Winkel

Abstract

De recente geschiedenis van Oekraïne staat in het teken van de democratisering van het land. Door de historische banden met Rusland is het lastig voor het land om een onafhankelijke koers te varen en aansluiting te vinden bij met name de Europese Unie (EU). Oekraïne heeft met zijn ligging tussen West-Europa, het Midden-Oosten en Centraal Azië, strategisch gezien een belangrijke plaats op de wereldkaart. Het land ligt tussen de machtsblokken Rusland en de Europese Unie in. De relaties tussen Oekraïne en de EU en Oekraïne en Rusland worden door elkaar beïnvloed en bemoeilijkt. De driehoeksverhouding tussen Oekraïne, Rusland en de EU beheerst de binnenlandse en buitenlandse politiek van Oekraïne. \ud Het democratiseringsproces kwam pas echt in 2004 op gang met de Oranje Revolutie. Ondanks de revolutie is Oekraïne er tot dusver niet in geslaagd het land voldoende te democratiseren om een toezegging te krijgen van de EU voor lidmaatschap in de toekomst. Het perspectief van lidmaatschap bij een internationale organisatie als de EU of de Noord Atlantische Verdragsorganisatie zou volgens de huidige president Joetsjenko voor Oekraïne een extra stimulans zijn voor democratische en economische hervormingen, respect voor mensenrechten en rechtstaat. \ud De toetreding tot de EU wordt door de pro-westerse partij in Oekraïne gezien als een vanzelfsprekende ontwikkeling in de modernisatie van de staat. Volgens artikel 49 van de Europese Unie kan elke Europese staat verzoeken lid te worden. De voorwaarde tot lidmaatschap is dat de staat voldoet aan de democratische en economische criteria die vastgelegd zijn in de Kopenhagen criteria. De Europese Unie staat daarentegen niet te springen om uitbreiding. Het geluid vanuit het Kremlin spreekt boekdelen: Jullie kiezen voor Europa, maar Europa niet voor jullie. In deze scriptie ga ik de volgende vraagstelling te beantwoorden: In hoeverre wordt het democratiseringsproces in Oekraïne anno 2007 nog steeds nagestreefd? En daarmee nauw verbonden, welke invloed heeft de democratische ontwikkeling van Oekraïne gehad op de relatie tussen de Europese Unie en Oekraïne

Topics: Letteren, Democratiseringsproces, Oekraine
Year: 2007
OAI identifier: oai:dspace.library.uu.nl:1874/25665
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://dspace.library.uu.nl:80... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.