Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Adaptieve opgaven als uitgangspunt voor de psychosociale zorg voor somatisch chronisch zieken

By P.M. Rijken, M.J.W.M. Heijmans and J. Bensing

Abstract

In dit hoofdstuh staat de vraag naar de specificiteit van psychosociale interventies\ud centraal. Chronisch ziehen met verschillende diagnosen blijken voor een belangrijk\ud deel dezelfde adaptieve opgaven to ervaren. Dit pleit voor de ontwikkeling van ziekteoverstijgende\ud interventieprogramma's. Daarnaast zou psychosociale begeleiding integraal\ud deel nioeten uitmahen van de reguliere zorg. Huisartsen en chronisch zieken\ud oordelen echter verschillend over de adaptieve opgaven. die chronisch zieken ervaren.\ud Indien adaptieve opgaven worden beschouwd als indicator voor de behoefte aan\ud psychosociale zorg, is het van groot belang dat artsen een goed beeld hebben van de\ud ziehtepercepties van hun patienten

Topics: Sociale Wetenschappen
Year: 2004
OAI identifier: oai:dspace.library.uu.nl:1874/22836
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://dspace.library.uu.nl:80... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.