Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Inleiding: kerk en conflict in kerkhistorisch bestek

By W.J. van Asselt and W. Otten

Abstract

In de vierde eeuw na Christus klaagde de uit Cappadocië afkomstige kerkvader Gregorius\ud van Nyssa (ca. 330-395) dat hij op bezoek in Constantinopel— de nieuwe hoofdstad van\ud het Romeinse rijk— nergens kon komen of niets kon ondernemen zonder door\ud kooplieden in de straten van de stad betrokken te worden bij discussies over de\ud drieëenheid van het goddelijk wezen. In een invloedrijk werk over de triniteit schreef hij :\ud "Wanneer je om wisselgeld vraagt, begint men tegen je te filosoferen over de Verwekte\ud en de Onverwekte. Wanneer je informeert naar de prijs van een brood, wordt er tegen je\ud gezegd 'dat de Vader groter is en de Zoon minder.' Als je vraagt of het bad klaar is,\ud antwoordt iemand: 'De Zoon is uit niets geschapen'."\ud Dit enigszins anecdotisch aandoend verhaal uit de geschiedenis van de Vroege Kerk\ud zal afgezien van de grappige toon waarop de kerkvader deze woorden neerschreef\ud nauwelijks iets bij de moderne lezer losmaken. Wel zal er enige verwondering opkomen\ud over het feit dat dergelijke —in onze ogen —bizarre theologische kwesties het gesprek\ud van de dag vormden van gewone christenen in de straten van een wereldstad. Dit is heden\ud ten dage ten ene male uitgesloten. En als de recente debatten over verzoening rond Den\ud Heyer in protestants Nederland toch ook veel wisten los te maken, dan gebeurde dat\ud meestal op kerkeraadsvergaderingen of in synodeverband, met hier en daar een\ud krantenbericht, maar werd de brede publieke opinie daar niet in betrokken, misschien\ud zelfs de kerkelijke niet

Topics: Godgeleerdheid
Year: 2002
OAI identifier: oai:dspace.library.uu.nl:1874/22683
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://dspace.library.uu.nl:80... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.