Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Reformatorisch literatuuronderwijs: een onderzoek naar het moderne literatuuronderwijs in de Tweede Fase op enkele reformatorische middelbare scholen

By H. Karamat-Ali

Abstract

In het kader van onze masterscriptie aan de universiteit Utrecht hebben we een kleinschalig onderzoek uitgevoerd onder een aantal reformatorische middelbare scholen. Ons onderzoek had betrekking op modern literatuuronderwijs in de bovenbouw van het havo en het vwo voor het vak Nederlands. \ud \ud Tijdens onze studie Nederlandse taal- en cultuur zijn wij geïnteresseerd geraakt in de orthodox-christelijke visie op de moderne Nederlandse literatuur vanaf 1945 tot het heden. Gaandeweg tijdens de studie – vooral tijdens de colleges over moderne Nederlandse literatuur – werd ons duidelijk dat er grote verschillen bestonden in de benadering en behandeling van moderne literatuur.\ud \ud Het literatuuronderwijs dat wij op onze scholen van openbare en ‘gewoon’ protestants-christelijke signatuur volgden, bleek (grote) verschillen te vertonen met het literatuuronderwijs op reformatorische scholen. Onze interesse voor literatuuronderwijs en onder andere de vragen ‘Welke verschillen bestaan er tussen reformatorisch literatuuronderwijs en literatuuronderwijs op scholen van een andere, niet-orthodoxe signatuur? Waarom zijn er zulke grote verschillen wat betreft (modern) literatuuronderwijs op reformatorische scholen en scholen van andere, niet-orthodoxe signatuur? Zijn er grote verschillen in (modern) literatuuronderwijs op reformatorische scholen onderling?’\ud brachten ons ertoe om (modern) literatuuronderwijs op reformatorische scholen aan een onderzoek te onderwerpen.\ud \ud Om een beeld te krijgen van hoe het reformatorisch modern literatuuronderwijs vormgegeven wordt, hebben we een enquête opgesteld die uit 27 vragen bestaat. De vragen zijn ingedeeld in drie categorieën: algemeen, inhoud en invulling van de literatuurlessen en thema’s in de literatuur.\ud \ud Op grond van de uitkomsten van de enquêtes is geprobeerd een beeld te schetsen (zij het beperkt vanwege het kleinschalige onderzoek en het relatief beperkte tijdsbestek waarin het onderzoek plaats heeft moeten vinden) van enkele (opvallende) kenmerken en de invulling van reformatorisch literatuuronderwijs op een aantal verschillende middelbare scholen. Naast de weergave van het reformatorisch literatuuronderwijs in zijn algemeenheid, is geprobeerd de overeenkomsten en verschillen in literatuuronderwijs op de verschillende reformatorische scholen weer te geven. \ud \ud Door middel van interviews met twee docenten Nederlands hebben wij geprobeerd om op enkele onderwerpen uit de enquête dieper in te gaan. De vraag die wij hierbij hanteerden was: ‘Op welke manier krijgt het (modern) literatuuronderwijs gestalte in de praktijk op reformatorische middelbare scholen?’ \ud \ud Wij hopen met dit onderzoek de lezer een indruk te geven van de principes die op reformatorische scholen een rol spelen binnen het moderne literatuuronderwijs

Topics: Arts, Reformatorisch literatuuronderwijs Nederlands, voortgezet onderwijs havo/vwo
Year: 2006
OAI identifier: oai:dspace.library.uu.nl:1874/27128
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://dspace.library.uu.nl:80... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.