Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Europese burgerschapsvorming in het voortgezet onderwijs 1957-2007. Een onderzoek naar Europees en Nederlands beleid.

By Susanne Matena

Abstract

Deze scriptie gaat over de toegenomen aandacht voor burgerschap en burgerschapsvorming en in het bijzonder om de Europese varianten daarvan, zowel op Europees als nationaal niveau in, onder meer, het voortgezet onderwijs. Deze ontwikkeling vind ik zelf een goede zaak. Ik heb daarbij echter een aantal problemen geconstateerd. Dit zijn achtereenvolgens:\ud • Het ontbreken van concrete uitwerkingen betreffende definitie, doelstelling, inhoud en methode van begrippen, in het bijzonder op Europees en Nederlands overheidsniveau;\ud • de onduidelijke, soms enigszins terughoudende rol van Europese en Nederlandse overheid op beleidsniveau;\ud • de omstandigheid dat onderwijsinstellingen in Nederland maar weinig aandacht besteden aan de opvoeding van jongeren tot Europees burger. Hiermee doel ik op de omzetting van Europese en Nederlandse (beleids)ideeën naar de praktijk. Middels deze scriptie hoop ik tot een antwoord te komen op de hierboven geschetste problemen en een aantal aanbevelingen te kunnen doen in deze. \ud Het middel daartoe is een onderzoek naar het beleid dat door EEG/EG en Nederland is gevoerd ten aanzien van Europese burgerschapsvorming in het voortgezet onderwijs in de jaren 1957-2007. De onderzoeksvraag die ik wil beantwoorden luidt:\ud "Op welke manier hebben Europees en nationaal beleid een rol gespeeld bij Europese burgerschapsvorming in het voortgezet onderwijs 1957-2007?

Topics: Social Sciences, Europese burgerschapsvorming, beleidsonderzoek, voortgezet onderwijs, 1957-2007
Year: 2007
OAI identifier: oai:dspace.library.uu.nl:1874/25644
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://dspace.library.uu.nl:80... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.