Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Effectief leesonderwijs in het speciaal basisonderwijs

By Saskia Rietdijk

Abstract

Dit onderzoek trachtte succesfactoren voor effectief leesonderwijs in het speciaal basisonderwijs te achterhalen. Het onderzoeksdesign bestond uit verschillende multiniveau-analyses naar de samenhang tussen kwaliteitsindicatoren en directievragenlijstitems van de Inspectie van het Onderwijs enerzijds en leesresultaten uit een PPON onderzoek anderzijds. \ud De uitkomsten wezen erop dat het voor effectief leesonderwijs in het speciaal basisonderwijs van belang is om ouders/verzorgers bij de zorg van hun kind te betrekken, dat leraren efficiƫnt gebruik maken van de geplande onderwijstijd, dat er een doorgaande lijn zit in het taalaanbod, dat er extra aandacht voor technisch lezen is voor degenen die dat nodig hebben en dat de school gebruik maakt van NT2 materiaal. \ud Veel van de kenmerken van effectief (lees)onderwijs uit de (onderzoeks)literatuur werden in dit onderzoek niet teruggevonden. Ook waren, tegen de verwachting in, de gevonden significante relaties tussen de leesresultaten en kwaliteitsaspecten overwegend negatief. Mogelijke verklaringen hiervoor zijn dat er in het sbo sprake is van een zeer heterogene leerlingpopulatie, dat de steekproef van scholen zowel qua grootte als representativiteit te wensen overliet, dat het waarderingskader van de Inspectie te weinig differentieert en dat scholen/docenten vooral aandacht besteden aan leerlingenzorg en afstemming, wanneer de prestaties van de leerlingen onvoldoende zijn

Topics: Letteren, effectief leesonderwijs, speciaal basisonderwijs
Year: 2007
OAI identifier: oai:dspace.library.uu.nl:1874/22467
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://dspace.library.uu.nl:80... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.