Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Het protestants-christelijk literaire leven ten tijde van het interbellum

By W. Hoogendoorn

Abstract

De literaire bloei van de beweging van Tachtig had in protestantse kring de behoefte doen ontstaan aan een eigentijdse en volwaardige christelijke literatuur. Het eerste gedeelte van deze scriptie handelt over het ontstaan en de ontwikkeling van de protestants-christelijke literaire tijdschriften. Het tijdschrift Opwaartsche Wegen (1923-1940) krijgt de meeste aandacht. Het tweede gedeelte van deze scriptie betreft een onderzoek naar de poëticale uitspraken van Harmen van der Leek. Hij was vanaf de oprichting van 'Opwaartsche Wegen' redacteur, essayist en literair criticus van dit literair tijdschrift

Topics: Letteren, Prot.chr.literaire tijdschriften, 'Opwaartsche Wegen', poëtica, Harmen van der Leek.
Year: 2007
OAI identifier: oai:dspace.library.uu.nl:1874/23264
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://dspace.library.uu.nl:80... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.