Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

‘Dit is onderwijs in geschiedenis’ Verkenning van het geschiedenisexamen nieuwe stijl

By Marianne Christina Baas

Abstract

Centraal in dit PGO staat daarom de vraag wat onderwijs in oriëntatiekennis inhoudt en hoe dit kan worden onderwezen. Het PGO is in twee delen opgebouwd. Allereerst wordt ingegaan op de vraag wat oriëntatiekennis inhoudt. Hierbij aandacht voor de achtergrond, kanttekeningen en stand van zaken rondom het onderwijs in oriëntatiekennis. Tevens wordt in dit deel kort ingegaan op de internationale discussie binnen het geschiedenisonderwijs over de noodzaak tot het aanleren van oriëntatiekennis. In het tweede deel worden didactische werkwijzen nader uitgelicht en besproken. Hierbij wordt allereerst kort ingegaan op de vakdidactische en inhoudelijke keuzes die pilotscholen hebben gemaakt. Daarna wordt de didactische invulling van het nieuwe havo-examenprogramma van één van de pilotscholen nauwkeurig onder de loep genomen

Topics: Letteren, geschiedenisexamen, oriëntatiekennis
Year: 2007
OAI identifier: oai:dspace.library.uu.nl:1874/21622
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://dspace.library.uu.nl:80... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.