Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Aansluiting klas 3 en 4 van Havo en VWO

By Lucas Kalkers, Arné Dijksman and Helen Huijskens

Abstract

De opvatting leeft dat de bovenbouw van de middelbare school slecht aansluit bij haar onderbouw. Vandaar dat er vaak gesproken wordt van ‘overgangsproblematiek’. Wij waren erg benieuwd of deze bewering gestaafd kon worden met harde cijfers. Met andere woorden: is er wel een overgangsprobleem? En wat is dan het probleem? Wij hebben de vraag wat minder breed gemaakt door ons te richten op de praktische exacte vakken. Aangenomen dat er bij biologie en scheikunde een probleem is, wat doen “onze” scholen daar nu al aan? En wat mist er volgens ons nog?\ud \ud Om deze vragen te beantwoorden, hebben we uiteraard literatuurstudie verricht en hebben daarnaast de opzet en invulling van de gebruikte lesmethodes in derde en vierde klas vergeleken. Hiertoe zijn proefwerken en diagnostische toetsen geanalyseerd. Tenslotte hebben we per vak en per leerling eindrapport- en specifieke toetscijfers verzameld en geanalyseerd.\ud \ud De drie onderzochte scholen laten alle drie een ander beeld zien als onderzoeksresultaat.\ud \ud Het Noordik te Almelo toont voor het vak Biologie een enorme achteruitgang in toets- en eindcijfers bij overgang van 3 naar 4. Het probleem wordt grotendeels veroorzaakt door het gebrek aan toepassing en inzicht in de 3e klas. Leerlingen geven aan dat de toetsen in klas 4 zo ‘anders’ zijn vergeleken met die van klas 3. Een goede aanpak zou zijn om meer diepgang in een onderwerp aan te brengen in de 3e klas.\ud \ud Het Melanchthon College te Rotterdam-Bleiswijk heeft daarentegen voor het vak Scheikunde qua toepassing en inzicht een zeer geleidelijke overgang van 3 naar 4. Dit wordt bewerkstelligd door veel diepgang aan te brengen, bijvoorbeeld door het gebruik van (vakoverstijgende) projecten en het werken in leergebieden. Daarnaast kent het Melanchthon College toets-/afsluitingsweken in de onderbouw en wordt er intensief gewerkt aan het leren plannen. Toch dalen ook op het Melanchthon College de eindcijfers met een vol punt! De oorzaak is het gebrek aan rekenvaardigheid. Dit verdient extra aandacht.\ud \ud Het Oosterlicht College heeft voor het vak Biologie de zaakjes goed voor elkaar. De overgang gaat redelijk geleidelijk, getuige de daling in eindcijfer van slechts een half punt. Eventuele aanbevelingen voor deze school zouden het werken in leergebieden (diepgang) of het gebruik maken van studiesteungroepen kunnen zijn.\ud \ud Het verrichte onderzoek is te beperkt om er verregaande conclusies aan te verbinden. Er is namelijk slechts gekeken naar drie verschillende scholen en naar één vak (Scheikunde of Biologie) per school. Conclusies over de schoolbrede overgangsproblematiek kunnen dus helaas niet getrokken worden. Daarvoor zullen meerdere tot alle vakken op de betreffende school moeten worden meegenomen in de analyses. Derhalve hebben we ervoor gekozen enkele algemene aanbevelingen die volgden uit ons onderzoek op papier te zetten

Topics: Biologie, Aansluiting, aansluitingsproblematiek, onderbouw, bovenbouw, overgangsproblematiek, achteruitgang
Year: 2006
OAI identifier: oai:dspace.library.uu.nl:1874/21624
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://dspace.library.uu.nl:80... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.