Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Particuliere description du Conte d'Hollande, et pais d'Utrecht

By Lodovico Guicciardini and Corneel Muller Willem Silvius

Abstract

Door toepassing van arcering in de Kop van Noord-Holland geeft deze kaart een goede indruk van de moerasgesteldheid in dit gebied. De Zijpe is inmiddels bedijkt en vertoont zijn eerste verkaveling. Voor het kaartbeeld heeft Guicciardini het voorbeeld van de gewestkaart van Jacob van Deventer gevolgd. Dientengevolge zijn alleen rivieren en kanalen weergegeven en geen wegen of dijken. De enige uitzondering op dit algemene beeld is de weergave van de Zwaagdijk ten noorden van Hoorn, waardoor abusievelijk de indruk van een kanaal wordt gewekt. De Oude Rijn heeft nog steeds een duidelijke uitmonding in de Noordzee, terwijl deze rivier toen al enige tijd was verzand. De Linge heeft op de kaart, net als op veel andere 16de-eeuwse kaarten, een zijriviertje. Ook de oorsprong van dit riviertje is met de Linge verbonden, waardoor tussen Ochten en Buren een eiland is ontstaan. Het houtblok van de kaart is bewaard gebleven en bevindt zich in het Museum Plantijn-Moretus in Antwerpen. De kaart komt voor in de eerste drie edities van Guicciardini's 'Descrittione d'Hollanda', uitgegeven bij Willem Silvius in Antwerpen. De hier afgebeelde kaart is de tweede staat van de koperplaat. Ten opzichte van de eerste staat is alleen de titel, die eerst in het Latijn gesteld was, vervangen door een Franse. Het kaartbeeld veranderde niet

Topics: Sociale Geografie en Planologie, Aardwetenschappen
Publisher: Silvius, Willem
Year: 1567
OAI identifier: oai:dspace.library.uu.nl:1874/20400
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://dspace.library.uu.nl:80... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.