Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

De Constitutie en uitzending van militairen voor vredeshandhaving

By L.F.M. Besselink

Abstract

Sedert 18 juli 2000 zijn de vernieuwde grondwettelijke bepalingen over de krijgsmacht van kracht. Een aantal oudere bepalingen zijn vervallen, nieuwe ingevoerd en voorts bestaande bepalingen aangepast. De taak van de krijgsmacht luidt volgens het eerste lid van het nieuwe artikel 97 Grondwet als volgt:\ud "Ten behoeve van de verdediging en ter bescherming van de belangen van het Koninkrijk, alsmede ten behoeve van de handhaving en de bevordering van de internationale rechtsorde, is er een krijgsmacht."\ud Deze bepaling is behalve taakstellend ook constitutief, dat wil zeggen is grondslag voor het bestaan van een permanente krijgsmacht. Dat er een krijgsmacht is, is zo vanzelfsprekend dat voor dit punt constitutioneelrechtelijk in Nederland niet veel aandacht is. Dit ging zover dat de regering bij de grondwetsherziening van 1983 voorstelde de uitdrukkelijke constitutieve bepaling te schrappen. De regering ging er vanuit dat immers al uit de overige grondwetsbepalingen zou volgen dat er een krijgsmacht was. Dit stuitte echter in de Eerste Kamer al in eerste lezing op onoverkomelijke bezwaren

Topics: Rechtsgeleerdheid
Year: 2001
OAI identifier: oai:dspace.library.uu.nl:1874/19524
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://dspace.library.uu.nl:80... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.