Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Humane biotechnologie. Een studie naar menswaardige toepassingen van nieuwe biotechnische mogelijkheden

By R.H.M.V. Hoedemaekers, Y.E.M.A. Timmerman-Buck, C.I.J.M. Ross-van Dorp, P. Schotsmans, Han de Vries, B. Gordijn, W.P.M. Hoekstra, A. Klink and Th.A. Boer

Abstract

Sinds het verschijnen van het rapport Genen en Grenzen van het\ud Wetenschappelijk Instituut voor het CDA in 1992 zijn de ontwikkelingen op\ud genetisch en biotechnologisch gebied snel gegaan. Recentelijk is het humane\ud genoom bijna volledig in kaart gebracht. In snel tempo komen ook genomen\ud van andere organismen in beeld. Tegelijkertijd wordt er op verschillende\ud terreinen onderzoek gedaan naar toepassingen van deze kennis. Deze liggen,\ud voor wat de humane biotechnologie betreft, vooral op het terrein van\ud de gezondheidszorg. Het gaat dan niet alleen om nieuwe vormen van diagnostiek, zoals genetische en farmacogenetische tests. Ook zijn er nieuwe vormen\ud van interventie, zoals gentherapie, xenotransplantatie, kloneren, stamceltechnologie\ud en tissue-engineering. Dit alles vindt plaats in een maatschappij\ud die sterk in ontwikkeling is. Genoom- en biotechnologisch onderzoek\ud is in toenemende mate geïnternationaliseerd en gecommercialiseerd.\ud Verder vindt een proces van geneticalisering plaats: de genetica oefent een\ud steeds sterkere invloed uit op de maatschappij die sterk denkt in termen van\ud levenskwaliteit en gezondheidsrisico's, van individuele autonomie en beslissingsvrijheid

Topics: Godgeleerdheid
Publisher: Wetenschappelijk Instituut voor het CDA
Year: 2003
OAI identifier: oai:dspace.library.uu.nl:1874/19435
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://dspace.library.uu.nl:80... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.