Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Kunst / Psychiatrie. Kunst als communicatiemiddel

By Jeanette van den Bos

Abstract

Wat de relatie tussen kunst en psychiatrie precies behelst en hoe deze relatie gedurende de afgelopen eeuwen veranderd is, zijn de twee hoofdvragen van deze thesis. Door middel van het per hoofdstuk beantwoorden van deelvragen worden de twee hoofdvragen beantwoord. In het eerste hoofdstuk staat vooral de vraag centraal hoe er vanuit de psychiatrie gekeken werd naar geesteszieken en hun creatieve uitingen. Er wordt besproken hoe de productie van creatieve uitingen zich gedurende de afgelopen eeuwen ontwikkeld heeft en wat de reacties vanuit de psychiatrie op deze uitingen waren. In het tweede hoofdstuk wordt besproken hoe er vanuit de kunstwereld naar geesteszieken en hun creatieve uitingen gekeken werd. Hoe werden bijvoorbeeld geesteszieken afgebeeld en wat gebeurde er toen kunstenaars aandacht kregen voor de creatieve uitingen van geesteszieken? De invloed van psychiatrie op moderne kunst wordt in dit hoofdstuk tevens onderzocht. In hoofdstuk drie en vier staat er een omgekeerde beïnvloeding centraal, namelijk de invloed van moderne kunst op psychiatrie. In hoofdstuk drie wordt er aan de hand van diverse kunstprojecten in psychiatrische instellingen, alle geïnitieerd door Stichting Kunst in Openbare Ruimte (SKOR), onderzocht wat voor effect een kunstproject heeft op zowel de deelnemende kunstenaars als geesteszieken. Een van deze kunstprojecten is Stichting Kunstenaarsverblijf Het Vijfde Seizoen op het terrein van de Willem Arntsz Hoeve te Den Dolder. In hoofdstuk vier wordt dit kunstproject als casestudy behandeld. Wat zijn de effecten wanneer een kunstenaar voor een aantal maanden in een psychiatrische instelling verblijft en hier kunstprojecten met cliënten van de instelling realiseert? Wat voor relatie ontstaat er dan tussen kunstenaar en cliënt, kunst en psychiatrie, genialiteit en gekte

Topics: Letteren, Het Vijfde Seizoen, Kunst van geesteszieken
Year: 2007
OAI identifier: oai:dspace.library.uu.nl:1874/21387

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.