Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

De verwerking van syntactisch ambigue zinnen door dyslectische volwassenen. Het gebruik van prosodische cues bij de interpretatie van ambigue zinnen

By Ingrid Roetman

Abstract

Dyslectische volwassenen zijn in vergelijking met niet-dyslectische volwassenen minder gevoelig voor prosodische cues in syntactisch ambigue zinnen, mogelijk als gevolg van problemen in hun auditieve perceptie. \ud In een experiment wordt nagegaan hoe dyslectische volwassenen ambigue zinnen interpreteren als er alleen syntactische en prosodische informatie beschikbaar is. \ud De structuur van de ambigue zinnen is zodanig dat er twee interpretaties mogelijk zijn: een instrument- en een attribuutversie. Bij de instrumentversie is een voorzetselgroep (PP) aangehecht aan het werkwoord (“Het meisje kietelt de hond // met de veer” heeft de interpretatie: het meisje heeft een veer in de hand en kietelt de hond met deze veer). In de attribuutversie is de voorzetselgroep aangehecht aan het object (“Het meisje kietelt // de hond met de veer” heeft de interpretatie: het meisje kietelt de hond die een veer in zijn halsband heeft). \ud Er worden drie soorten van prosodische condities getest: neutrale (geen prosodische cues), normale cues (pauze tussen zinsdelen en accentuering met hogere toonhoogte) en extra cues (langere pauze tussen zinsdelen en accentuering met extra hoge toonhoogte). \ud Het percentage goede interpretaties van de bedoelde betekenis van de zin (accuratesse) en de reactietijden worden bepaald en vergeleken met de resultaten van controleproefpersonen. Uit de resultaten blijkt dat dyslectische volwassenen significant minder goed presteren op accuratesse en iets langere reactietijden hebben in vergelijking met niet-dyslectische volwassenen. \ud De conclusie is dat dyslectische volwassenen prosodische cues in syntactisch ambigue zinnen minder goed verwerken dan niet-dyslectische volwassenen

Topics: Letteren, dyslexie, ambiguiteit, prosodie
Year: 2006
OAI identifier: oai:dspace.library.uu.nl:1874/21374
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://dspace.library.uu.nl:80... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.