Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Kennemaria et Westfrisia vulgo et vernaculé Noord-Holland tam in minores quam Praecipuas Ditiones

By Claes Jansz. Visscher, Nicolaas Visscher I and Nicolaas Visscher II

Abstract

Onder de belangrijke uitgevers van kaarten en atlassen in het 17de-eeuwse Amsterdam behoren zeker de drie generaties Visscher: Claes Jansz. Visscher (1587-1652), Nicolaas Visscher I (1618-1679) en Nicolaas Visscher II (1649-1702). De weduwe van de laatste verkoopt de uitgeverij na een bestaan van ruim 100 jaar in 1720 aan Andries de Leth. Hun bedrijf was gevestigd ‘in de Visscher’ in de Kalverstraat. Zij publiceerden onder meer vele atlassen, een overzicht daarvan vindt men in het derde deel van Koemans Atlantes Neerlandici.\ud Deze kaart is uitgegeven door Nicolaas Visscher I of II. Ze omvat het gebied van het Hoogheemraadschap van de Uitwaterende Sluizen in Kennemerland en Westfriesland en is uitgegeven, volgens het opschrift althans, met speciale toestemming van de dijkgraaf en hoogheemraden (Chomarchus = dijkgraaf, Supremori praefectori = Hoogheemraden, Cataractarum per Kennemariam et West-Frisiam exonerantium = Uitwaterende sluizen in Kennemerland en West-Friesland; voor alle begrippen vond men in de 17de eeuw Latijnse equivalenten!).\ud Op de achterzijde van de kaart is een ‘Naam-Wyser’ gedrukt, waarin in alfabetische volgorde de op de kaart voorkomende namen met een vakaanduiding zijn opgenomen. Thans niets bijzonders voor een atlas, voor de 17de eeuw echter ongebruikelijk.\ud Literatuur: Koeman, Atl. Neerl. III, blz. 150-186 (deze kaart is nr. 188*, blz. 182)

Topics: Aardwetenschappen, Sociale Geografie en Planologie, Waterstaat
Publisher: Visscher, Nicolaas
Year: 1700
OAI identifier: oai:dspace.library.uu.nl:1874/12924
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://dspace.library.uu.nl:80... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.