Article thumbnail

18. EN TORNO A LA VIOLENCIA BUROCRÁTICA: OBSERVACIONES ACERCA DE UNO DE LOS ROSTROS DE LA VIOLENCIA CONTEMPORÁNEA

By Edgar Straehle

Abstract

En aquest article s’exposen els trets de la violència burocràtica i per què aquesta és compatible amb la democràcia i una forma de gestionar el conflicte social. Per violència burocràtica no s’entén tot tipus de violència exercida per l’Administració, sinó l’ús de ressorts burocràtics que emboliquen, desactiven i, al capdavall, desincentiven tota forma de protesta, incloent-hi la política. També s’explora la burorepressió com a estratègia activa que se serveix dels mecanismes burocràtics per limitar l’ús de l’espai públic.This paper describes how the bureaucratic violence is used and why this violence is compatible with democracy and becomes a strategy to manage the social conflict. In this article, bureaucratic violence is not understood as every kind of violence executed by the administration but as the use of bureaucratic mechanisms in order to block, minimize or suppress all types of protest or confrontation, including the political ones. This paper examines as well the notion of bureaurepression, an active strategy which uses bureaucratic mechanisms in order to restrict the use of public space.Se exponen los rasgos de la violencia burocrática y por qué es compatible con la democracia así como una forma de gestionar el conflicto social. Por violencia burocrática no se entiende todo tipo de violencia ejecutada por la administración, sino el empleo de resortes burocráticos que enmarañan, desactivan y a la postre desincentivan toda forma de protesta, incluyendo la política. También se explora la burorrepresión, en tanto que una estrategia activa que se sirve de los mecanismos burocráticos para limitar el uso del espacio público

Topics: violència burocràtica; burocràcia; burorepressió; violència democràtica; Michel Crozier; Max Weber, bureaucratic violence; bureaucracy; bureaurepression; democratic violence; Michel Crozier; Max Weber, violencia burocrática; burocracia; burorrepresión; violencia democrática; Michel Crozier; Max Weber
Publisher: Universitat de Barcelona
Year: 2015
OAI identifier: oai:raco.cat:article/293353
Journal:
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • https://www.raco.cat/index.php... (external link)
  • https://www.raco.cat/index.php... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.